ΓΝΩΡΙΜΙΑ - ΕΠΑΦΗ

Το ιστολόγιο Πενταλιά πήρε το όνομα
από το όμορφο και ομώνυμο χωριό της Κύπρου.
Για την επικοινωνία μαζί μας
είναι στη διάθεσή σας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
pentalia74@gmail.com

lundi 5 juin 2017

Κύπρος - Οικονομία - Δυσμενέστερη η θέση της Λευκωσίας, όσον αφορά την απορρόφηση των αναπτυξιακών κονδυλίων


Ελευθερία Παϊζάνου

Με ρυθμούς χελώνας αντλούν τα υπουργεία τα αναπτυξιακά κονδύλια για την υλοποίηση έργων. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017 έχει υλοποιηθεί μόλις το 13% του αναπτυξιακού προϋπολογισμού. Από τα €788,8 εκατ. που έχουν στη διάθεσή τους τα υπουργεία, μέχρι το τέλος Απριλίου απορρόφησαν μόλις τα €99,5 εκατ.
Μάλιστα από τον Μάρτιο η άντληση των κονδυλίων αυξήθηκε μόλις 3% ή κατά €40 εκατ. Από την ανάλυση των στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών διαφαίνεται πως τα υπουργεία και τα κυβερνητικά τμήματα έχουν αντλήσει το 12% των κεφαλαιουχικών δαπανών, δηλαδή €67,7 εκατ., από συνολικό ποσό €553 εκατ. Επίσης, το ποσοστό υλοποίησης των άλλων αναπτυξιακών δαπανών ήταν 14%, το οποίο αντιστοιχεί με €31,8 εκατ., από το σύνολο των €235 εκατ.
Από το σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών τα υπουργεία έχουν αντλήσει το 2% των δαπανών για την αγορά εξοπλισμού, μάλιστα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του χρόνου το ποσοστό δεν έχει διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα.
Συγκεκριμένα, έχουν δαπανήσει €1 εκατ. από το συνολικό ποσό των €36,1 εκατ. Στο 9% έφτασε η υλοποίηση των έργων υποδομής όπου χρησιμοποιήθηκαν €3,4 εκατ., από το συνολικό ποσό των €35,4 εκατ. Εξάλλου, κατά 10% υλοποιήθηκε ο προϋπολογισμός για άλλα έργα, όπου χρησιμοποιήθηκαν €410 χιλ. από τα €3,9 εκατ. 
Στο ίδιο ποσοστό κυμάνθηκε η απορρόφηση των κονδυλίων για τα έργα από συγχρηματοδοτούμενους κοινοτικούς πόρους και για την αγορά μηχανημάτων. Για το μεν πρώτο κονδύλι έχουν χρησιμοποιηθεί €14,2 εκατ. από τα €142,2 εκατ. που έχουν στη διάθεσή τους, για το δε δεύτερο χρησιμοποιήθηκε ποσό €1,6 εκατ., από €16,8 εκατ. Στο 11% υλοποιηθήκαν οι σχεδιασμοί για τα προγράμματα χρηματοδότησης ξένων οργανισμών ή άλλων πηγών. 
Παράλληλα €8,3 εκατ. δαπανήθηκαν, από τα €63,6 εκατ., για τη δημιουργία δρόμων. Στο 16% είναι η απορρόφηση στα κονδύλια για την αγορά γης και κτηρίων και για τα κατασκευαστικά έργα. Στο 54% είναι το ποσοστό υλοποίησης των κονδυλίων για την αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού. Μπορεί να είναι το πιο ψηλό ποσοστό απορρόφησης, ωστόσο σε σχέση με τον Μάρτιο αυξήθηκε μόλις 1%.Πηγή: www.philenews.com
Δημοσιεύτηκε στις 02/06/2017

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire