ΓΝΩΡΙΜΙΑ - ΕΠΑΦΗ

Το ιστολόγιο Πενταλιά πήρε το όνομα
από το όμορφο και ομώνυμο χωριό της Κύπρου.
Για την επικοινωνία μαζί μας
είναι στη διάθεσή σας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
pentalia74@gmail.com

mardi 4 novembre 2014

Still Inspiring, 400 Years Later

El Greco in New York: His “St. Jerome” and “View of Toledo.” Credit Metropolitan Museum of Art, Robert Lehman Collection; Metropolitan Museum of Art, H. O. Havemeyer Collection

Since the 19th century, artists have looked to El Greco’s intense portraits, dramatic mythological scenes and tempestuous landscapes as a source of inspiration. Now, his fans in New York will have the chance to see an unusually large number of his works.

On view at the Met will be nine paintings from its own holdings, with six from the Hispanic Society of America. Since the Frick Collection cannot lend any art acquired by its founder, Henry Clay Frick, as stipulated in his will, it will have a celebration of its own, displaying its three paintings — “Purification of the Temple,” “St. Jerome” and the portrait of Vincenzo Anastagi — together in its East Gallery.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire