ΓΝΩΡΙΜΙΑ - ΕΠΑΦΗ

Το ιστολόγιο Πενταλιά πήρε το όνομα
από το όμορφο και ομώνυμο χωριό της Κύπρου.
Για την επικοινωνία μαζί μας
είναι στη διάθεσή σας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
pentalia74@gmail.com

samedi 9 juillet 2016

Κύπρος - Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, αλλά παραμένει υπερχρεωμένη

Έκθεση-φωτιά της Κ.Τ. για το χρέος των νοικοκυριών για τον Μάιο του 2016
Σε απόγνωση οι επιχειρήσεις, καθώς ο δείκτης χρέους βρίσκεται στο 230,4% του ΑΕΠ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2015


 


Σωτήρης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αν η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζουν το «success story» της κυπριακής οικονομίας, η πραγματική οικονομία έχει εντελώς διαφορετικούς αριθμούς, με τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις να εξακολουθούν να είναι υπερχρεωμένες, με το συνολικό χρέος να φτάνει στο εξωπραγματικό 358,1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στα τέλη Σεπτεμβρίου 2015, σχεδόν 3,5 φορές περισσότερο από το ποσοστό του δημόσιου χρέους που κινείται στο 108% του ΑΕΠ.


Από τα αποτελέσματα της Έκθεσης της Κεντρικής Τράπεζας για τον Μάιο του 2016, οι δείκτες χρέους των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων βρίσκονται στο 127,7% και 230,4% του ΑΕΠ αντίστοιχα στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2015.

Δάνεια… ο μεγάλος βραχνάς των νοικοκυριών
Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα ενοποιημένα προληπτικά εποπτικά στοιχεία, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ως ποσοστό του συνόλου των δανείων προς ιδιώτες διαμορφώθηκε στο 54,6% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2015.

Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι η ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους των νοικοκυριών συνεχίζει να είναι δυσχερής και αντανακλάται στο υψηλό συνολικό ποσοστό εξυπηρέτησης των δανείων και στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων των τραπεζών, ειδικά των δανείων, προς τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων, στον οποίο οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (καθαρή αξία) των νοικοκυριών σημείωσαν μικρή μείωση στο 107,9% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2015, συγκριτικά με 108,0% στο τέλος Ιουνίου του 2015. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, τα δάνεια εξακολούθησαν να αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνόλου των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων των νοικοκυριών σε ποσοστό 87,6%.

Ιδιωτικός τομέας… στο κόκκινο
Οι τραπεζικές χορηγήσεις προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν στο επίπεδο του 249,9% του ΑΕΠ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, σε σύγκριση με 258,7% το προηγούμενο έτος.

Τα δάνεια σε ιδιώτες αντιπροσώπευαν το 38,7% του συνόλου των δανείων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα στο τέλος Δεκεμβρίου του 2015. Όσον αφορά τα δάνεια προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, οι τράπεζες είναι σημαντικά εκτεθειμένες στον ευρύτερο τομέα των ακινήτων, με τα δάνεια σε αυτόν τον τομέα να αντιπροσωπεύουν το 21,1% του συνόλου των δανείων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα στο τέλος Δεκεμβρίου του 2015.

Με βάση τα μη ενοποιημένα στατιστικά στοιχεία, το υψηλότερο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ως ποσοστό του συνόλου των δανείων στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2015 αφορά δάνεια προς τον κατασκευαστικό τομέα.

Πιο αναλυτικά, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις στον τομέα των κατασκευών αγγίζουν το 80,8% του συνόλου των δανείων ανά κατηγορία τον Δεκέμβριο του 2015, στον τομέα ορυχείων και λατομείων (77,8%) και στον τομέα διοικητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων υπηρεσιών υποστήριξης (75,6%).

Το φως στο τούνελ…
Όσον αφορά τα ακίνητα, οι τιμές συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, ωστόσο, φαίνεται να σταθεροποιούνται και ο ρυθμός μείωσης να περιορίζεται, καθώς υπάρχουν νέες ενδείξεις εγχώριας ζήτησης και ζήτησης από το εξωτερικό, υποβοηθούμενη από τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων. Επιπλέον, παρουσιάζεται πρόοδος στις αναδιαρθρώσεις των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων από τις τράπεζες, καθώς και η ανάλυσή τους ανά τομέα δραστηριότητας.

Μολονότι τα επίπεδα χρέους παραμένουν υψηλά, πρόσφατα στοιχεία φανερώνουν μια σταθεροποίηση, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις έφθασαν στο υψηλότερο σημείο τον Φεβρουάριο του 2015 σε απόλυτους αριθμούς, και έχουν σημειώσει μείωση από τότε, και παρατηρείται μια σταθεροποίηση στην οικονομική θέση των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.Πηγή: Η Σημερινή
Δημοσιεύτηκε στις 07/07/2016

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire