ΓΝΩΡΙΜΙΑ - ΕΠΑΦΗ

Το ιστολόγιο Πενταλιά πήρε το όνομα
από το όμορφο και ομώνυμο χωριό της Κύπρου.
Για την επικοινωνία μαζί μας
είναι στη διάθεσή σας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
pentalia74@gmail.com

mercredi 10 décembre 2014

Κάποτε η Αριστερά για την Κύπρο


 Μια επίκαιρη φράση του ιστορικού ηγέτη της Αριστεράς, σήμερα που Σαμαράς και Βενιζέλος συνεχίζουν την ίδια πολιτική που απεδοκίμζε τότε στην Ελληνική Βουλή.

Γιάννης Πασαλίδης, Πρόεδρος της ΕΔΑ

...και η ιστορική
αλήθεια είναι ότι
οι δούλοι δεν ημπορούν
ούτε να υπερασπιστούν
ούτε να ελευθερώσουν
τους σκλάβους...

Η φράση αυτή του Γιάννη Πασαλί-
δη ειπώθηκε στην Ελληνική Βουλή
το 1956, όταν και τότε συζητιόταν
το Κυπριακό και η αδυναμία και
άρνηση της Ελληνικής Κυβέρνησης
να αναλάβει τις εθνικές της υπο-
χρεώσεις, έναντι του Αγώνα της Κύ-
πρου. Η προφητική αυτή φράση, έρ-
χεται 57 χρόνια μετά να επιβεβαι-
ώσει το ότι οι Ελληνικές Κυβερνή-
σεις, δούλες πάντα ξένων δυνάμε-
ων, δεν μπορούν να βοηθήσουν την
Κύπρο, πόσω μάλλον να την απε-
λευθερώσουν. Σαμαρά, Βενιζέλο,
Κουβέλη, είστε νάνοι!

(Από παλιότερη έκδοση της εφημερίδας "Ένωση" )

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire